TRABZON ÜROLOJİ VE TEDAVİLER

Trabzon Üroloji ve Tedaviler

Üroloji, erkek ve kadınların idrar yolları ve organları ile erkeklerin üreme organlarını kapsayan ve bu sistemlere ait hastalıkların tanısı, medikal ve cerrahi tedavisi ile ilgilenen cerrahi bir bilim dalıdır. Böbrekler, mesane-idrar kesesi , üreterler – idrar yolu, üretra-idrar boşaltım kanalı, penis, testisler ve prostat bezi gibi organlara ilişkin görülen tüm hastalıkların tanı ve tedavi sürecini incelemektedir. Ayrıca böbreküstü bezlerinin cerrahi tedavisi de ürolojinin alanına girer.

ÜROLOJİ HANGİ HASTALIKLARLA İLGİLENİR?

Üroloji, hem erişkin hem de çocuk hastalarla ilgilenir. Üroloji bilimi, açık cerrahi ameliyatlar yanında, endoskopi ve laparoskopi gibi yöntemler gibi kapalı ameliyatları da gerçekleştirir.

  • Üroloji kendi içerisinde alt bilim dallarına ayrılır. Bunlar ;
  • Androloji; Erkek infertilitesi (kısırlık), erektil disfonksiyon (penisin sertleşmemesi), prematür ejekülasyon (erken boşalma), varikosel (testis damarlarının genişlemesi); cerrahi ve medikal tedavileri
  • Endoüroloji; Böbrek, üreter, mesane, prostat hastalıkları endoskopik-kapalı ameliyatları
  • Kadın ürolojisi; İnkontinans (idrar kaçırma) medikal ve cerrahi tedavileri
  • Ürolojik onkoloji; Böbrek, mesane, prostat, testis kanserleri açık ve endoskopik (kapalı) ameliyatları
  • Çocuk Ürolojisi; Sünnet, İnmemiş testis (testisin yerinde olmaması), hipospadias (peygamber sünneti), VUR (böbreğe idrar kaçağı), enürezis nokturna (gece yatağı ıslatma), hidrosel (testis etrafında sıvı birikmesi) cerrahi tedavileri

ÜROLOJİK HASTALIKLAR NELERDİR?

  • Böbrek ve üreter taşları
  • Selim prostat büyümesi
  • Böbrek kanseri
  • Prostat kanseri
  • Mesane kanseri
  • Testis kanseri
  • Aşırı aktif mesane semptomları
  • Cinsel işlev bozukluğu (sertleşme bozukluğu gibi)
  • Erkek kısırlığı
  • İdrarını tutamama
  • Ürolojik enfeksiyonlar
  • Tanı Esnasında Yapılan Ürolojik Testler
  • Enfeksiyon saptanması için yapılan idrar testi
  • Üriner sistemin çalışmasının değerlendirilmesi için gerekli kan testleri
  • Prostat spesifik antijen (PSA) testi
  • Ultrason — Üriner Sistem USG, Doppler USG, transrektal USG Hastalığın tam olarak yerinin belirlenmesi ve kanser hastalarında tanı ve evreleme amaçlı TOMOGRAFİ ve MRI
  • İdrar yolunun ve idrar kesesinin görüntülenebilmesi için gerekli SİSTOSKOPİ uygulaması
  • Mesane içi basınç ve hacim ölçümü için gereken ÜRODİNAMİK testler
  • Kanser riskine karşı Endoskopik ya da Ultrason eşliğinde Mesane veya Prostat biyopsisi Semen analizi
  • İdrar akışı – UROFLOW testi
  • Testler Yapıldıktan Sonra Cerrahi Girişim Gerekliliği Durumunda Uygulanabilen Operasyon Teknikleri
  • Laparoskopik ameliyatlar
  • Perkütan taş cerrahisi; böbrek ve üreter taşları
  • Radikal prostat ameliyatları
  • Endoskopik ameliyatlar; Kanser ameliyatları, üreter taşı, üretra darlığı, mesane taşı
  • Mikroskopik ameliyatlar; İnfertilite tedavisi