Trabzon Üroloji Hastalıkları ve Tedavilerimiz

Trabzon üroloji tedavisinde aşağıdaki koşullara sahip hastalara bakıyoruz:

  • Ürolojik kanserler
  • Mesane kanseri
  • Prostat kanseri
  • Penis kanseri
  • Testis kanseri
  • Böbrek kanseri
  • Konjenital ürolojik bozukluklar
  • Erektil disfonksiyon
  • Peyronie hastalığı ve doğuştan penis eğriliği
  • Genito-idrar yolu rekonstrüksiyonu
  • Ürolojik cihazların/implantların yerleştirilmesi
  • Erkek kısırlığı
  • İdrar kaçırma (erkek ve kadın)
  • İdrar yolu enfeksiyonu
  • İdrar yolu taşları
  • İşeme ve alt idrar yolu semptomları

Teşhis ve Tedavi

Trabzon ürolojik problemlerde hastanın genel sağlık durumu incelenir ve hastalığın daha detaylı incelenmesi için bazı testler istenebilir. Genellikle yapılan testler şunlardır:

 • Hastalığın tam olarak yerinin belirlenmesi için MRI taraması ya da BT taraması,
 • Ultrason (Doppler USG, transrektal USG, üriner USG),
 • Enfeksiyon risklerine karşı idrar testi,
 • X ışınları yardımı ile mesaneye ait çekilen sistogram,
 • İdrar yolunun görüntülenebilmesi için gerekli sistoskop kullanımı,
 • Mesane içi basınç ve hacim ölçümü için gereken ürodinamik testler,
 • Voiding sistoürettografi (VSUG),
 • Kanser riskine karşı biyopsi,
 • Üriner sistemin incelenmesi için gerekli kan testleri,
 • Prostat spesifik antijen (PSA) testi,
 • Semen analizi,
 • İdrar akışı (urin flow) testi,
 • Rektal tuşe muayenesi.
 • Gerekli testler yapıldıktan sonra tedavi sürecinde cerrahî girişim gerekebilmektedir. Hasta tedavilerinde genellikle uygulanan
 • operasyon teknikleri şunlardır:
 • Klasik operasyonlar (böbrek, mesane, idrar yolları, prostat, testis hastalıkları),
 • Perkütaş taş cerrahisi (böbrek taşları)
 • Radikal prostat ameliyatları,
 • Laparoskopik ameliyatlar,
 • Endoskopik ameliyatlar,
 • Mikroskopik ameliyatlar (infertilite tedavisinde),
 • Mikrovarikoselektomi.

Trabzon üroloji hastalıkları ve tedavi seçenekleri konusunda detaylı bilgi almak için 0462 229 70 70’i arayarak Medical Park Karadeniz Hastanesi’nden randevu alabilirsiniz.