Mesane Kanseri

Günümüzde sık karşılaşılan kanser türlerinden biri olan mesane kanseri özellikle ileri yaşta ve erkek bireylerde daha çok görülmektedir. Kanlı idrarla karakterize olan bu hastalığın en önemli tetikleyicileri arasında tütün ürünlerinin kullanımı ve kimyasal maddelere maruz kalmak bulunur. Kanserin farklı evrelerine göre planlanan tedavi yöntemleri, tekrarlama riski yüksek olan bu hastalık için başarılı sonuçlar alınmasını sağlamaktadır.

Mesane Kanseri (Mesane Tümörü) Nedir?

Mesane kanseri, böbreklerden başlayıp, idrar yolları boyunca ortaya çıkabilen kanserlerin arasında en sık karşılaşılan ikinci kanserdir. Mesane kanserlerinin yaklaşık olarak %70’i ölümcül bir seyir izlememektedir. Fakat bu oluşumlar tekrar etmeye yatkındır. Mesane kanserlerinin %30’u ise önce vücudun kas dokusuna, ardından vücudun geri kalan tümüne metastaz yapma yani yayılma potansiyeline sahip olan kötü seyirli oluşumlar olarak tanımlanmaktadır.

Genellikle erişkin yaş grubunda ortaya çıkan ve mesane tümörü olarak da bilinen mesane kanserinin, kadınlara oranla erkeklerde daha sık meydana geldiği gözlemlenmektedir. Türkiye genelinde yapılan araştırmalar sonucu, cinsiyetler arasında en sık gözlemlenen kanserlerde mesane kanseri kadınlarda 13. sırada iken erkeklerde ise 3. sıradadır.

Mesane Kanseri Neden Olur?

Mesane kanserinin sebebi kesin olarak bilinmemektedir. Fakat buna neden olabilecek bazı risk faktörleri bulunmaktadır.

Sigara kullanımı: Mesane kanserine sebep olan en yaygın risk faktörü, tütün grubu ürünlerin kullanımıdır. Sigara ve tütün ürünleri kullanan kişilerde sigara içmeyen kişilere göre mesane kanseri gelişme ihtimali 4 ile 7 kat daha fazladır. Aynı zamanda pasif içiciler için de mesane tümörü riski artmaktadır.
Yaş: Mesane kanseri belirli bir yaştan sonra daha sık ortaya çıkmaktadır. Mesane kanserine yakalanan kişilerin büyük çoğunluğu 50 yaşın üzerinde olan kişilerdir.
Cinsiyet: Erkeklerin mesane kanserine yakalanma ihtimali kadınlara oranla 3-4 kat daha fazladır. Fakat son yıllarda sigara kullanımının kadınlar arasında da yaygınlaşması nedeniyle kadınların mesane kanserine yakalanma sıklığı artış göstermektedir. Kadınların mesane kanseri yüzünden hayata veda etme ihtimalleri erkeklere göre daha fazladır.
Kimyasallar: Tekstil, deri, boya kauçuk, akü sanayi, kimya ya da baskı endüstrisinde kullanılan kimyasal ürünler mesane kanseri riskini tetiklemektedir.

Bunların haricindeki risk faktörlerini ise şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Aile üyelerinde mesane kanseri geçmişi olması,
 • Kronik mesane enfeksiyonları,
 • Yeterli sıvı tüketmemek ve idrarı çok tutmak,
 • Fazla yağ ya da katkı maddesi içeren besinleri sık tüketmek.
 • Mesane Kanseri Belirtileri Nelerdir?
 • Mesane kanseri hastanın vücudunda oluştuktan sonra, hastaların hekime başvurmasını sağlayan en önemli belirti, idrara
 • kırmızı kan hücrelerinin karışması sebebiyle gözle görülür biçimde kırmızıya yakın renge bürünen ve çoğunlukla ağrı olmadan idrar yapmaktır. Bu belirti, tıp dilinde makroskopik hematüri olarak isimlendirilir.

İdrar ile beraber gelen kan dışında hastalığın seyri sırasında daha fazla belirti vücutta gözlemlenebilir. Bunları ise şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Kasıkta ve kasığın üst bölgesinde ağrı
 • Sık sık idrara çıkma
 • Acil idrar yapma ihtiyacı
 • Mikroskobik şekilde tespit edilebilen idrarda kanın varlığı
 • İdrarda kan pıhtısı varlığı
 • Ağrılı idrar yapma
 • Kasık bölgesinde kitle ve doluluk hissi
 • Sırt ağrısı
 • Halsizlik
 • Kilo kaybı

Bu belirtilere ek olarak hastalık eğer başka organ ve dokulara sıçrarsa (metastaz), sıçradığı bölgeye göre değişen çeşitli semptomlara neden olabilir. Örnek verecek olursak, kanlı balgam ya da öksürük gibi şikayetler mesane kanserinin akciğerlere sıçradığına işaret edebilir. Hastanın kemik ağrılarının ortaya çıkması ise mesane kanserinin iskelet sistemine sıçradığının belirtisi olabilir.

Mesane Kanseri Ölümcül müdür?

Hastanın hayatta kalma süresi ya da mesane kanserinden kurtulup kurtulamayacağı kişiden kişiye değişiklik göstermektedir. Hatta mesane kanserinin evresine, tipine, boyutuna, tümör sayısına, kanserin özelliklerine, seçilen tedavi yöntemlerine ve hastanın bu tedavi yöntemlerine ne kadar iyi yanıt verip vermediğine göre başarı oranı değişmektedir. Bu nedenle, mesane kanseri vakalarında hayatta kalma ihtimali kişiye özel bir husustur. Amerikan Kanser Derneği’nin hastalığın tüm evrelerini göz önünde bulundurarak yaptığı çalışmasında, mesane kanserine yakalanan insanların 5 yıllık hayatta kalma oranı %77, 10 yıllık hayatta kalma oranı %70, 15 yıllık hayatta kalma oranı ise %65 olarak ölçülmüştür.

Mesane Kanseri Evreleri Nelerdir?

Mesane kanserlerini evrelere göre ayırmak için TNM sınıflandırması ismi verilen bir sistem kullanılmaktadır.

T, mesane kanserinin yayılımına ve varlığına dair bulgulara göre değerlendirilmektedir. T1 tümörler mesanenin yüzeysel kısımlarında bulunurken, T2 tümörleri kas yapılarına, T3 tümörleri mesane çevresinde bulunan yağ dokularına, T4 tümörleri ise diğer organlara yayıldığının varlığını belirtmektedir.
N, mesane kanserinin yayılımının lenf nodlarına ulaşıp ulaşmadığına göre sınıflandırılmaktadır. 2 santimetreden daha küçük sadece tek lenf nodu tutulumu N1 olarak, 2 ila 5 santimetre arasında olan birden daha fazla lenf nodu tutulumu N2 olarak ve son olarak 5 santimetreden daha büyük herhangi bir sayıdaki lenf nodu tutulumu ise N3 adıyla sınıflandırılmaktadır.
M sınıflandırmasında ise hastalığın mesane dışındaki organlara yayılıp yayılmadığına göre değerlendirme yapılmaktadır. Eğer metastaz tespit edilirse M1, tespit edilmez ise M0 olarak değerlendirilmektedir.
TNM sınıflandırılmasının yardımıyla mesane kanseri klinik olarak 4 evreye ayrılmaktadır:

Evre 1, başka bir organa sıçramanın ya da lenf nodu tutulumunun olmadığı mesanenin yüzeysel kanseridir.
Evre 2, 1. Evredeki gibi başka organ ve dokulara yayılımın olmadığı fakat kanserin daha da derin kas yapılarına doğru ilerlediği evreyi belirtir.
Evre 3, mesaneye uzakta bulunan organlara yayılımın olmadığı ve çoğunlukla lenf nodu tutulumlarının mevcut olduğu daha ileri bir evredir.
Evre 4, ise hastalığın artık uzakta bulunan diğer organ ve dokulara da yayıldığını belirtir.
Mesane Kanseri Tedavisi Nasıl Yapılır?
Mesane kanseri tedavi sürecinin planlamasında, hastalığın kas dokusuna sıçrayıp sıçramadığına göre farklı yöntemler kullanılmaktadır. Eğer hastalık kas dokusuna yayılmadıysa, lezyonun endoskopik olarak çıkarılmasına ilaveten hastanın risk seviyesine göre mesane içi BCG uygulaması yapılabilmektedir.

BCG uygulaması ile beraber hastalıkta tekrardan ortaya çıkma ve ilerleme gösterme durumlarına göre %40’a yakın oranda kazanım elde edilebilmektedir. Bu işlem sonrasında halsizlik, ishal, kusma, bulantı, kas yorgunluğu, ateş ve ağrı hissi oluşumu gibi yan etkiler baş gösterebilmektedir.

Mesane kanserlerinde yapılan cerrahi işlemler, kanserin evresi ve bulunduğu bölgeye bağlı olarak mesanenin bir kısmının çıkarılması ya da tamamen çıkarılması şeklinde gerçekleştirilebilmektedir. Kas dokusunda yayılımın olduğu mesane kanserlerinde ise çoğunlukla radikal sistektomi ismi verilen bir cerrahi yöntem uygulanmaktadır. Mesanenin yanında lenf nodları ile çevre dokuların çıkarıldığı bu uygulamada cerrahiye ek olarak kemoterapi kullanılabilmektedir.

Bir diğer tedavi yöntemi ise yüksek enerjili ışınları kullanarak kanser hücrelerini yok etmeyi amaçlayan radyasyon (ışın) tedavisidir. Radyoterapi uygulamaları çoğunlukla cerrahi girişimlerin tercih edilmediği veya cerrahi girişimlere uygun olmayan hasta gruplarında tercih edilebilmektedir.

Öne çıkan bir diğer yöntem ise mesane koruyucu, yani mesanenin çıkarılmadığı tedavi yaklaşımlarıdır. Transüretral rezeksiyon (TUR) ile kanserin kendisinden olabildiğince çok parça alınarak küçültülmesi sağlanır. Buna ek olarak kemoterapi ve radyoterapi uygulamalarının beraber kullanımı, mesanenin tamamen çıkarılmasının önüne geçmektedir. Bu tarz mesane koruyucu yöntemler, doktorun değerlendirmesine göre uygun hasta gruplarında kullanılabilmektedirler.

Şayet mesane kanseri vücutta bulunan diğer kas dokularına ve organlara yayılım gösterdiyse, bu durumda uygulanabilecek tedaviler, hedefe yönelik tedavi (targeted immunotherapy) ve sistemik kemoterapi olarak ön plana çıkmaktadır.